ANNIKA Invitational USA Winner to Receive Symetra Tour Exemption